Lưu trữ hàng ngày: Tháng Tám 29, 2013

SOFFICE – Giải Pháp Văn Phòng Thông Minh

SOFFICE là hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin học hóa quá trình xử lý văn bản và giao việc hướng đến văn phòng điện […]