Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2013

Lịch sử bí mật phía sau công nghệ nhận diện gương mặt

60 năm trước, con trai của một nông dân lĩnh canh đã phát minh ra công nghệ nhận diện gương mặt. Sau đó, vai trò của anh lại bị xóa hoàn toàn khỏi lịch sử. Người này chính là Woody Bledsoe, nhưng rốt cuộc, anh thực sự là ai, và làm việc cho ai? Ngồi […]

Public CA – Dịch vụ chứng thực số

Dịch vụ chứng thực số (CTS) Public-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử. Tính năng: Sử dụng trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, […]