Public CA – Dịch vụ chứng thực số

Dịch vụ chứng thực số (CTS) Public-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử.

  • Tính năng:

Sử dụng trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thấu trực tuyến, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, nộp thuế điện tử…

  • Lợi ích

Sử dụng trong các giao dịch điện tử khác như email, giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, ký hợp đồng văn bản, thanh toán trực tuyến.

  • Các loại định dạng chứng thư số
  1. USB Token của Cá nhân
  2. USB Token của tổ chức
  3. SIM CA cá nhân
  4. SIM CA tổ chức
  5. CA Software cài trên máy tính, điện thoại