Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2014

CVCam – Dịch vụ Cloud camera

VCCamera (vCam) là hệ thống kết hợp thiết bị IP Camera thế hệ mới với công nghệ điện toán đám mây để cung cấp giải pháp giám sát tập trung theo thời gian thực realtime, với chất lượng vượt trội, tiết kiệm thời gian, chi phí triển khai, vận hành.   Tính năng Công nghệ […]