Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2015

ADN – Ổ cứng sống có thể chứa tới 10.000 gigabyte dữ liệu

  Do cuộc khủng hoảng lưu trữ dữ liệu, Hoa Kỳ đang đầu tư đến 48 triệu USD để phát triển các ADN thành ổ cứng sống. Mỗi khi thực hiện các công việc như gửi email, tìm kiếm thông tin trên Google, tải ảnh lên Facebook hay xem phim trên Netflix, ta đều cần […]

Trợ lý ảo đã giết chết tự động hóa như thế nào?

Khi Thiết bị cảm biến nhiệt độ tự học Nest được giới thiệu trên thị trường smart phone vào gần 1 thập kỷ trước, nó đã làm thay đổi quan điểm của chúng ta về những công nghệ thuộc lĩnh vực này. Quả nhiên, thiết bị cảm biến với giá gần 6 triệu đồng này […]