Lưu trữ hàng ngày: Tháng Ba 22, 2020

Cloud Wifi Marketing

CTSWifi là dịch vụ Wifi Marketing được triển khai trên nền Cloud, giúp cho doanh nghiệp có thể truyền tải các nội dung quảng cáo, các tương tác tới trực tiếp người dùng thông qua hạ tầng Wifi. Phù hợp với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, […]