Lưu trữ chuyên mục: Chuyên Ngành

CTS.DMS – Giải pháp bán hàng chuyên nghiệp

CTS.DMS là hệ thống quản lý phân phối cho khách hàng đại trà, cho các Doanh nghiệp từ trụ sở Công ty đến các Giám sát, các nhân viên bán hàng trên thị trường có sử dụng Smartphone, Tablet kết nối 3G, 4G và tích hợp bản đồ số và Google map. Hệ thống cung […]

Cloud Sip – Giải pháp thoại doanh nghiệp Cloud Sip

Cloud SIP là giải pháp thoại doanh nghiệp: Triển khai trên nền đường truyền IP (Leaseline Internet, FTTH, Officewan Không giới hạn số cuộc gọi đồng thời Đáp ứng mọi loại đầu số hotline (09/08…, 023/024…, 1800/1900…) Tính Năng: Thoại nội bộ Thoại trong nước/quốc tế Quản lý máy nhánh (thêm/sửa/xóa) Quản lý lịch sử […]