Thẻ ghi lưu trữ: công nghệ nhận diện gương mặt

Lịch sử bí mật phía sau công nghệ nhận diện gương mặt

60 năm trước, con trai của một nông dân lĩnh canh đã phát minh ra công nghệ nhận diện gương mặt. Sau đó, vai trò của anh lại bị xóa hoàn toàn khỏi lịch sử. Người này chính là Woody Bledsoe, nhưng rốt cuộc, anh thực sự là ai, và làm việc cho ai? Ngồi […]